ارسال کالا در فروشگاه کــادن به دو صورت ارسال با پیک ( محدوده تهران ) طی ۴۸ ساعت و ارسال از طریق پست برای شهرها و استان های دیگر طی ۳ الی ۷ روز کاری انجام می شود.

ارســال بــــا پــــیـــک
بـــــــرای تـــــهـــــران
تــــــا ۴۸ ســــاعــــت

در ارسال با پیک در صورت عدم حضور شما در محل، ارسال مجدد کالا برای بار دوم با هماهنگی با شخص سفارش دهنده انجام خواهد شد

و در صورت عدم دریافت در مرتبه دوم کالا به فروشگاه کــادن برگشت داده می شود.

ارســال بـــا پــــســـت
بـــرای ســایـر استـان ها
طـــی ۳ الــی ۷ روز کاری

در ارسال با پست نیز در صورتی که شما در محل حضور نداشته باشید، ارسال مجدد معمولا در روز بعد برای بار دوم انجام خواهد شد
و در صورت عدم دریافت در مرتبه دوم کالا به باجه معطلی در پست منطقه شما برگشت داده می شود.
* برای دریافت کالا از باجه معطلی در پست باید مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید *